VII Festiwal Niezależnej
Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osób Dojrzałych 60+ „Wyścig Jaszczurów”
odbędzie się w dniach 8, 9 i 10 grudnia w Poznaniu.

Jak przewiduje regulamin w pokazie konkursowym mogą
uczestniczyć filmy i fotografie zrealizowane przez autorów, którzy w dniu
zgłaszania filmu lub fotografii mają ukończone co najmniej 60 lat. W przypadku
pracy zbiorowej przynajmniej jeden z twórców musi mieć ukończone 60 lat. Utwory
zgłoszone na festiwal nie mogą być realizacjami komercyjnymi, dopuszcza się
jednak prace realizowane przez niezależnych producentów i fotografików, które
finansowane są lub współfinansowane ze środków publicznych. Filmy i fotografie
nie mogą mieć charakteru promocyjnego lub reklamowego i muszą to być prace
wyłącznie powstałe nie wcześniej niż 2006r. Czas trwania filmu nie może
przekraczać 60 min. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 filmy i 10
fotografii lub 3 cykle zdjęć.
Termin nadsyłania prac wraz z kartą uczestnictwa upływa 5
listopada br. Filmy i fotografie należy zgłaszać pod adresem Polskie
Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK, ul. Jackowskiego 5/7,
60-508 Poznań. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za zgłoszenie filmu
lub fotografii.
Organizator festiwalu Towarzystwo PTAAAK powołuje dwie
komisje kwalifikacyjne (jedną dla filmów, drugą dla fotografii) celem
weryfikacji zgodności zgłoszonych prac z regulaminem oraz wyeliminowania prac o
niskich walorach artystycznych, a także niespełniających wymogów technicznych.
Autor zgłaszający film lub fotografie na festiwal wyraża
jednocześnie zgodę na nieodpłatną prezentację podczas projekcji konkursowej i
innych imprez promujących festiwal. Ponadto wyraża również zgodę na emisję 1,5
minutowego fragmentu filmu w telewizjach regionalnych i ogólnopolskich w celach
promocyjnych festiwalu „Wyścig Jaszczurów”.
VII edycja Festiwalu to kolejna szansa na odkrycie w sobie
talentów filmowych i fotograficznych, a w ten sposób także ocalenie dziedzictwa
narodowego jakim jest najważniejsza ze sztuk, jak powiedział klasyk – film i
fotografia. Dzięki kolejnym edycjom Konkursu udało się zapoznać z ogromną
ilością dokumentów, zdjęć oraz unikalnych wspomnień, historii opisanych
uczestników wydarzeń z tamtych lat. Coroczny konkurs to czas mobilizacji,
sygnał do przeszukania domowych archiwów, piwnic czy strychów i przypomnienia
jak ważnym jest chronienie tych artefaktów. Przy okazji konkursu, honorujemy
poza uczestnikami konkursu artystów, muzyków, animatorów kultury i fanów,
którzy poświęcają swój wolny czas i środki na chronienie i kultywowanie pasji
jaką jest filmowanie i fotografowanie.
Wyniki sześciu edycji Festiwalu „Wyścig Jaszczurów” wykazały,
że idea jaka mu przyświeca jest nośna. Dzięki temu przedsięwzięciu pojawiło się
wielu znakomitych realizatorów filmowych oraz wybornych fotografików, którzy właśnie
na naszym festiwalu zadebiutowali.
Tadeusz Kujanek