„Dzikie zwierzęta w mieście – poradnik dla mieszkańców Poznania” – taki
tytuł ma książkowa publikacja, którą otrzymają wszyscy uczestniczący w otwartym
dla publiczności spotkaniu ją promującym.

„Dzikie zwierzęta w mieście
– poradnik dla mieszkańców Poznania”.
Właśnie ukazała się ta bezpłatna publikacja wydana przez Polskie
Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Poradnik zawiera podstawowe
informacje na temat dzikich zwierząt mieszkających w Poznaniu i zagrożeń, które
czyhają na nie w mieście, a także wskazówki jak mądrze im pomagać, broszura ta
prostuje mity narosłe wokół niektórych grup zwierząt, a także posiada bazę
przydatnych adresów. Jest ona pokłosiem wystawy przygotowanej w roku 2015 przez
„Salamandrę” i CK Zamek w ramach zamkowego programu „Z perspektywy
żaby”.
Podczas spotkania będzie można porozmawiać z pomysłodawczynią i autorką
poradnika, panią Julią Kończak. Przypominamy, że wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymają tę publikację. 
Broszura „Dzikie zwierzęta w mieście – poradnik dla mieszkańców
Poznania” finansowana jest przez Miasto Poznań.
Podsumowanie:
W  środę, 28 września 2016, o godz. 18.00 na Scenie Nowej w Centrum Kultury
Zamek, które mieści się na ul. Święty Marcin 80/82 w Poznaniu, odbędzie się
promocja publikacji „Dzikie zwierzęta w mieście – poradnik dla mieszkańców
Poznania”. Wstęp wolny.
Natalia Mikołajska