Z wizytą u Jezuitów w najstarszym kościele lewobrzeża


KOŚCIOŁY (WARTE) POZNANIA
Fot. Bartosz Kaj
Historia kolejnego
kościoła naszego cyklu – pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej
Pocieszenia sięga już roku 1244, co czyni tę budowlę najstarszą do dziś
istniejącą świątynią lewobrzeża. Znajduje się on również w obrębie Starego
Miasta, przy ulicy Szewskiej 18.
 

Fot. Bartosz Kaj

Korpus kościoła, który przetrwał do dziś to budowla
wczesnogotycka budowana przez zakon dominikanów. Z kolei w styku późnogotyckim
około roku 1500 dobudowana została kaplica Matki Boskiej Różańcowej. Wieża
znajdująca się od zachodniej stronie kościoła (patrząc od wejścia dla wiernych)
to natomiast typowy przykład baroku.
 

Fot. Bartosz Kaj

W latach 70-tych XX wieku odbył się poważny remont, dzięki
któremu prezbiterium odzyskało swoje gotyckie formy, a okna wróciły do swoich
pierwotnych barokowych rozmiarów.
 

Fot. Bartosz Kaj

Przy kościele funkcjonował także klasztor, który został
częściowo rozebrany (po kasacie zakonu w 1837), a na jego miejscu powstał
arsenał (jego pozostałości można oglądać do dziś z ul. Garbary).
Od początku istnienia do roku 1920 kościół znajdował się pod opieką
dominikanów, po tym czasie przejęli go jezuici, którzy są tu obecni po dziś
dzień. Dominikanie natomiast obecni są dziś w świątyni przy al. Niepodległości.
 

Fot. Michał Sobkowiak

Nie należy też zapominać o pięknych organach. Instrument
został zbudowany w 1925 roku przez firmę Rieger i posiada 32 głosy.
 

Fot. Bartosz Kaj

Przy kościele (wejście od ul. Dominikańskiej) mieści się
także „Galeria u Jezuitów”.
Bartosz Kaj
 

Fot. Michał Sobkowiak

Możliwość komentowania została wyłączona.