Wokół początków powstania Polski
cały czas toczą się naukowe dyskusje. O źródłach historycznych i wynikających z
nich tropach opowie słuchaczom na otwartym dla wszystkich wykładzie
mediewista profesor Tomasz Jasiński.Ci którzy nie będą uczestniczyli w koncercie „Deez Nutsów”, bo ta muzyka
to nie ich bajka, mogą w środę wziąć udział późnym popołudniem w kolejnym
wykładzie wygłaszanym w ramach „Kanonu wielkopolskiej nowoczesności”. Będzie on
poświęcony zmianom polsko-niemieckich relacji i polityki germanizacyjnej wobec
społeczeństwa próbującego zachować pod zaborami swoją polską tożsamość. 
Wykład wygłosi kierownik  Pracowni Historii Niemiec i Stosunków
Polsko-Niemieckich, czyli prof. Grzegorz Kucharczyk.
Podsumowanie:
Przypominamy – choć wiadomo o
tym z plakatu – że 29 czerwca 2016 o godz. 18.00 w Sali nr 1 Biblioteki
Raczyńskich na pl. Wolności 19 w Poznaniu prof. Grzegorz Kucharczyk wygłosi
wykład , „Polskość i  niemieckość pod pruskim zaborem”.
Natalia Mikołajska