Dziś przypada 60. już rocznica Poznańskiego
Czerwca – pierwszego w czasach PRL strajku wynikającego z bardzo trudnej
sytuacji gospodarczej kraju jak i reżimu stalinowskiego, który przerodził się
następnie w protest Wielkopolan przeciw władzy.
Fot. Bartosz Kaj
Niewątpliwe
dla wielu mieszkańców miasta pierwszym skojarzeniem nasuwającym się z hasłem
Czerwiec 56 jest pomnik z Placu Mickiewicza znany też jako Poznańskie Krzyże.
Ta olbrzymich rozmiarów monumentalna budowla mierzy aż 21 metrów. Miniaturę
pomnika ustawiono parę lat temu przy ulicy 28 czerwca 1956 przy zakładach HCP
(FPS).
Fot. Bartosz Kaj
Pomnik
został odsłonięty w dniu 28 czerwca 1981 roku w 25. rocznicę krwawych wydarzeń.
Poniżej kilka ujęć Poznańskich Krzyży i dodatkowo kilka kadrów z Muzeum
Poznańskiego Czerwca mieszczącego się w CK Zamek.
Bartosz Kaj
Fot. Bartosz Kaj
Fot. Bartosz Kaj
Fot. Bartosz Kaj
Fot. Bartosz Kaj
Fot. Bartosz Kaj