Animizm w religii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
wraz ze swoją Fundacją i Centrum Kultury Zamek zapraszają na JUTRZEJSZY
otwarty dla wszystkich wykład będący p
asjonującą wędrówką po religijności krajów afrykańskich, która jest przecież
bardzo odmienna od naszej – to w sumie jak woda i lód.

Kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich
Wykładów na Zamku” będzie – jak już wiemy – wykładem pt. „Cognatus ergo
sum – paradygmat pokrewieństwa jako sposób wyjaśniania świata”. Wygłosi go
prof. dr hab. Ryszard Vorbrich z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
UAM. Wykład będzie okazją do przyjrzenia się bliżej wierzeniom plemion
afrykańskich, które wcześniej przebadał.
I tak, po pierwsze, pan prof. pokaże
jakie są trudności w mechanicznym przeniesieniu klasycznego konceptu absolutu
(jako doskonałej, niepoznawalnej substancji, z której wszystko pochodzi) w
realia wielu społeczności pozaeuropejskich. Słuchacze dowiedzą się też, jak
postrzegany jest świat we wspólnotach magiczno-religijnych. Przyjrzą się
uwarunkowaniom zbiorowych wyobrażeń i standardów istotności w świecie animizmu,
w którym przypisuje się dusze zwierzętom, roślinom i nieożywionym częściom
przyrody. Wskazany tez zostanie wpływ struktury społecznej na wzorce myślenia, w
których kluczową rolę odgrywa szczególnego rodzaju pojęcie i poczucie czasu, a
także związany z nim wzorzec pokrewieństwa.
Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
Pracuje – jak
już wiemy – w Instytucie Etnologii i
Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce
tradycyjnych kultur Afryki i ich współczesnych przeobrażeń. Prowadził badania w
10 krajach tego kontynentu. Przeszedł w nich od studiów nad tradycyjną kulturą
materialną i szerzej ujętą tzw. gospodarką plemienną, do badań nad dynamiką
zmian kulturowych obejmujących procesy etniczne i formy organizacji społecznej
– zarówno tradycyjne („rodowo-plemienne”), jak i te związane z procesem
detrybalizacji i globalizacji. W tym kontekście szczególnym polem jego
zainteresowań badawczych jest problematyka z zakresu antropologii rozwoju.
Podsumowanie:
JUŻ JUTRO, czyli we wtorek 12 kwietnia 2016, o godz. 18.00 w Sali
Kominkowej CK Zamku na ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu, odbędzie się wykład
pt. „Cognatus ergo sum – paradygmat pokrewieństwa jako sposób wyjaśniania
świata”. Wstęp wolny.
Natalia Mikołajska

Możliwość komentowania została wyłączona.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 63