Miesiąc: kwiecień 2016

Teatr asocjacyjny

Interdyscyplinarna Grupa Teatralna „Asocjacja 2006″, która zajmuje się raczej realizacją widowisk plenerowych będących na pograniczu różnych dziedzin sztuki, po raz…

Rychły pochówek

Nic zgoła bardziej niepokojącego, budzącego wielką trwogę, aniżeli przedwczesny pogrzeb, pozorna śmierć, która nietrwałość swoją (na czas jakiś) ujawnia już…