„Poznań w
obiektywie kompozytora” – tak zatytułowaną wystawę
przedwojennych stereofotografii słynnego
poznańskiego kompozytora, teoretyka muzyki, dyrygenta i pedagoga – Stefana
Bolesława Poradowskiego – oglądać będzie można już od przyszłego tygodnia w
Fotoplastykonie Poznańskim.

Pełna nazwa kolejnej prezentacji w Fotoplastykonie Poznańskim w
Galerii Miejskiej Arsenał brzmi tak: „Poznań w obiektywie kompozytora – wystawa
przedwojennych stereofotografii z kolekcji Kingi Poradowskiej-Banaszek”.
Odwołuje się ona do czasów przedwojennego Poznania. W obiektywie fotograficznym
zostało tu zatrzymane życie codzienne muzyka, jego bliskich i przyjaciół, którzy
stanowili ówczesną inteligencję.
Stereofotografie te
pochodzą z ostatniego dziesięciolecia przed wybuchem II Wojny Światowej. Prezentują
nieistniejące już dzisiaj obiekty, bo są to np.: wieża Świętokrzyska czy dawna
siedziba Konwersatorium Muzycznego. Dokumentują też doniosłe miejskie i również
ogólnopolskie, a nawet światowe wydarzenia, jak np.: Międzynarodowy Kongres ku
czci Chrystusa Króla, który odbył się w roku 1937.
5 kwietnia 2016 odbędzie
się stosowny wernisaż, podczas którego o zbiorze zdjęć Stefana Bolesława
Poradowskiego mówić będzie Paweł Banaszek, zięć stereofotografia. Prelekcja ta
stanie się przyczynkiem do opowieści o historii międzywojennego Poznania.
Wystawy w
Fotoplastykonie Poznańskim organizowane są we współpracy z Wydawnictwem
Miejskim Posnania. Oficjalny blog Fotoplastykonu Poznańskiego: www.fotoplastykonpoznanski.pl.
Podsumowanie:
Wernisaż wystawy pt. „Poznań
w obiektywie kompozytora – wystawa przedwojennych stereofotografii z
kolekcji Kingi Poradowskiej-Banaszek
” odbędzie się we wtorek,
5 kwietnia 2016, o godz. 18.00. Oglądać ją będzie można
do
8 maja 2016. Bilety: normalny: 5 i ulgowy: 2 zł.
Natalia Mikołajska