Biblioteczna Nagroda Łukaszewicza

Konkurs na najlepszą książkę o Poznaniu i ludziach z miastem
związanych o Nagrodę im. Józefa
Łukaszewicza – Posnaniana 2015 –
corocznie odbywa się w marcu. Publikacje konkursowe mogą
do 11
marca
2016 zgłaszać
wszyscy – sami autorzy, wydawcy, bibliotekarze, księgarze i zwykli czytelnicy.
Marzec w Bibliotece Raczyńskich to czas Poznania, w którym odbywa się – jak
to już wiemy – Posnaniana 2015. Patronem nagrody jest Józef Łukaszewicz,
pierwszy dyrektor Biblioteki Raczyńskich (1829 – 1852) i autor monografii
Poznania. Jeszcze w tym samym miesiącu Konkurs zostanie rozstrzygnięty. Wtedy
też zorganizowana zostanie specjalna pokonkursowa wystawa wszystkich książek o
Poznaniu wydanych w 2015 roku, która otwarta pozostanie dla wszystkich
chętnych.
Regulamin i formularz
zgłoszeniowy do pobrania tutaj.
Natalia Mikołajska

Możliwość komentowania została wyłączona.