Osoby, które chciałyby włączyć się w dzieło zbudowania i rozwinięcia w
Poznaniu niezwykłego miejsca – czyli Ośrodka SILOE – mogą zakupić
bilety-cegiełki na koncert zespołu Audiofeels.

Ośrodek SILOE to placówka, która na
co dzień pomaga i wspiera rozwój dzieci, od narodzin do 18 roku życia z
Poznania i okolic. Celem Ośrodka jest pomoc z uśmiechem i umilanie dzieciom
terapii. Żeby móc polepszyć warunki lokalowe oraz wyposażyć SILOE w skuteczny w
terapiach sprzęt rehabilitacyjny zrodziła się inicjatywa zorganizowania koncertu
charytatywnego z udziałem zespołu Audiofeels.
Koncert ma na celu zwrócenie uwagi
na zwyczajnych, a mimo to wyjątkowych ludzi, mających swoje marzenia,
pragnienia i pasje, a także zgromadzenie środków finansowych potrzebnych na
doposażenie ośrodka oraz zakup sprzętów. Minimalna wartość biletu-cegiełki to
100 zł.
Koncert odbędzie się 16 kwietnia 2016r.
o godz. 18:00 w Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3.
Michał Sobkowiak