Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza

Jeszcze przed
 Bożym  Narodzeniem  2015,  bo  18  grudnia, Senat przyjął stosowną uchwałę.  
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu – zapewne niezmiernie
zadowolone z tego faktu – już jutro zaprasza na okolicznościową wystawę.

Za uchwałą opowiedziało się 79 senatorów, 1 z nich zaś
wstrzymał się od głosu. Ponadto stwierdzili
oni uchwalając ją tak: poprzez swoją
twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową,
uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń
.

Senat ponadto zwrócił się do organów państwa i społecznych instytucji publicznych,
aby w swojej działalności w roku 2016 uwzględniły potrzebę popularyzacji
twórczości tego wielkiego pisarza.
Powodem ustanowienia Henryka Sienkiewicza patronem
2016 roku (jego hasło przewodnie to:
Sienkiewicz-społecznik) jest fakt, że wypada wtedy 100 rocznica śmierci pisarza.
Wystawa w Muzeum

Została ona poświęcona charytatywnej działalności Henryka Sienkiewicza. Po raz
pierwszy zaprezentowane zostaną oryginały dokumentów i
rękopisów świadczących o szerokiej skali jego zaangażowania w sprawy
społeczne. Na szczególną uwagę zasługuje tu rękopis „Listu otwartego do cesarza
Wilhelma II” z 1906 roku, w którym pisarz występuje w obronie ludności
polskiej w zaborze pruskim. Aby wstrząsnąć opinią międzynarodową  list
został opublikowany w wielu wersjach językowych w prasie europejskiej. Poza
tym zobaczyć można również m.in. dokumenty i listy ukazujące działalność Henryka
Sienkiewicza jako prezesa Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, a
także telegramy od dzieci dziękujących pisarzowi za obronę praw dzieci
wrzesińskich (zbiór tych telegramów uratowała córka pisarza – Jadwiga wynosząc
go  z Warszawy po Powstaniu w 1944 roku).
Podsumowanie:
Otwarcie wystawy wraz z wykładem dr Danuty
Płygawko pt. „Działalność Sienkiewicza w Komitecie Vevejski” odbędzie się
we wtorek, 16 lutego 2016, o godz. 17.00, w Muzeum Literackim Henryka
Sienkiewicza na Starym Rynku 84 w Poznaniu. Uwaga! Obowiązują zaproszenia
.
Henryk
Sienkiewicz
W
pełni  nazywał się Henryk Adam Aleksander
Pius Sienkiewicz. Dodatkowo miał herb:  Oszyk, a jego pseudonim artystyczny to Litwos.
Urodził się  5 maja 1846 w Woli
Okrzejskiej, a zmarł 15 listopada 1916 w Vevey nad brzegiem Jeziora Genewskiego
w Szwajcarii. Jest jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy, autorem cyklu
„Trylogia” i wielu powieści – m. in.: „Krzyżacy”, „Quo vadis”, „Rodzina
Połanieckich” i „W pustyni i puszczy”. W roku 1905 Heryk Sienkiewicz
otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości. W
przemówieniu wygłaszanym z tej okazji mówił, że: Zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla syna Polski. Głoszono ją
umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje. Głoszono ją podbitą, a oto
nowy dowód, że umie zwyciężać.
Natalia
Mikołajska 

Możliwość komentowania została wyłączona.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 63