Sobota 5 grudnia 2015 w Poznaniu

Dni Wielkopolski odbywają się w
pierwszej dekadzie grudnia pod hasłem „Tu zaczyna się Polska”.
„Kulturalnik Poznański” prezentuje plan tegorocznych wydarzeń.
Pierwsze posiedzenie Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Sali Lamberta (obecnie kino „Apollo”) w Poznaniu, 3 grudnia 1918 r.
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.
Polski
Sejm Dzielnicowy, pierwszy po latach niewoli, odbywał się w dniach 3 – 5
grudnia 1918. Wielkopolanie czczą tę datę co roku. Największe obchody tego
swoistego święta tym razem przypadają w sobotę 5 grudnia. Wtedy to:
·        
O godz. 12:45 – w Farze Poznańskiej na ul.
Gołębiej 1 – msza św. w intencji Wielkopolan w 97. rocznicę Polskiego Sejmu
Dzielnicowego;
·        
O godz. 14:45 – w pasażu Kina ‘Apollo’ w Poznaniu
na ul. Ratajczaka 18 – nastąpi uroczyste złożenie kwiatów
Talica pamiątkowa do kwiatów.
      pod tablicą pamiątkową Polskiego Sejmu
Dzielnicowego w Poznaniu;
·        
O godz. 15:00 – w Sali Kameralnej Kina ‘Apollo’ w
Poznaniu na ul. Ratajczaka 18 – odbędzie się Sejmik Wielkopolskich
Regionalistów, czyli:
 –  ogłoszenie
nominacji i wręczenie Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa  Kulturalnego za rok 2015;
– promocja
książki Romana Dziergwy „Dziedzictwo kulturowego pogranicza a tożsamość”;
–  dyskusja panelowa „Wielokulturowa
Wielkopolska?”.
Motta dyskusji są dwa:
XXI wiek będzie wielokulturowy,
będzie wiekiem rozbudzonych ambicji. Ludzkość nie przeżyje go, jeżeli nie nauczy
się tej podstawowej prawdy:  że drugi ma
też prawo do życia i ma prawo do tego, by być uznanym.
Ryszard Kapuściński
Dwie kultury w jednym państwie to
konflikt równie pewny, jak dwie rodziny w jednym mieszkaniu.
Bogusław Wolniewicz
W
dobie zachodzących przemian społeczno-kulturowych, towarzyszących takim
zjawiskom jak postępująca globalizacja, współistnienie wielu systemów wartości
i kultur czy odradzanie się regionalizmów, coraz częściej współczesny człowiek
doświadcza różnorodności otaczającej go rzeczywistości, wobec której zmuszony
jest przyjmować określone postawy i działania. Chcąc sprostać wyzwaniu, jakim
jest funkcjonowanie w społeczeństwie wielokulturowym  (zarówno w skali
mikro jak i makrospołecznej), musimy przede wszystkim określić siebie samego,
swoją tożsamość i przynależność, na nowo ułożyć relacje z innymi ludźmi,
odnaleźć się w różnorodnych wymiarach – rodzinnym, lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim, europejskim, globalnym. 
Koncepcja
ta opiera się na  teorii pluralizmu kulturowego, postulującego, że kultury
grupowe powinny zarówno akceptować wspólne elementy w kulturze dominującej, jak
i powinny też pozostawać z nią w ciągłym kontakcie i wprowadzać do niej nowe
elementy ku pożytkowi wszystkich. Oznacza to, że zróżnicowanie kulturowe nie
jest uznawane jako czynnik osłabiający państwo (społeczeństwo) lecz jako
zjawisko korzystne, które przy odpowiednim podejściu zaowocuje powszechnymi
korzyściami. Głównym celem tak rozumianej wielokulturowości jest zatem
zagwarantowanie wszystkim grupom identycznej aprobaty i równych szans
społecznych.  
Przykładowe pytania do dyskusji: 
 1. Czy współczesną Wielkopolskę
  możemy uznać za region kulturowy? 
 2. Co oznacza wielokulturowość w
  przypadku Wielkopolski? 
 3. W jakich formach przejawiała
  się wielokulturowość w przeszłości Wielkopolski, a jak to wygląda
  obecnie? 
 4. Kiedy do Wielkopolski docierały
  największe grupy osadników i co było przyczyną takich fal
  osadniczych? 
 5. Jakie są ślady innych kultur we
  współczesnym krajobrazie społecznym Wielkopolski? 
 6. Czy wielokulturowość może
  stanowić szansę na przyszłość dla Wielkopolski? 
 7. Czy współcześni migranci
  powinni się asymilować czy zachowywać swoją odrębność kulturową? 
 8. Które obszary Wielkopolski
  mogłyby być najbardziej zainteresowanie osadzaniem migrantów, biorąc pod
  uwagę czynniki ekonomiczne (tworzenie nowych miejsc pracy)?
 9. Jakie instytucje i organizacje
  z terenu Wielkopolski zajmują się kwestiami migracji i w jaki sposób
  włączają się w pomoc? 
 10.  Czy regionalizm może być odpowiedzią na
  wielokulturowość?
Wydarzenie
odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 63