Jak powinniśmy wiedzieć, jest to
cykliczna akcja wymiany książek, której celem jest podzielenie się książkami z
innymi, dzięki czemu zyskuje się nowe czytadła. Kolejna jej edycja czeka nas już
jutro.
Akcja
skierowana jest do wszystkich, którzy mają w swoim domu książki, które
chcieliby wyprawić w podróż. Centrum Kultury ‘Zamek’ daje możliwość wymiany
tych, które już państwo przeczytali na inne, których jeszcze nie znają w swoim
ulubionym gatunku literackim. Dodatkowo przy okazji może uda się kogoś skusić
na spróbowanie sił w zupełnie innym gatunku, niż ten jeden albo dwa ulubione?
Jedynym
warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest przyniesienie przynajmniej jednej
książki na wymianę. Uczestnik rejestruje się na miejscu w „liście
obecności”, deklarując liczbę przyniesionych książek i otrzymuje bilet.
Następnie książki zostają podzielone pomiędzy stoły tematyczne. Każdą można
wziąć do ręki, obejrzeć, przeczytać jej fragment. Każdy uczestnik może wynieść
tyle książek, ile przyniósł. Akcja potrwa dwie godziny.
Podsumowanie:
Akcja
„przyTARGaj KSIĄŻKI” w Holu Parterowym CH ‘Zamku’ z ul. Św. Marcin 80/82 w
Poznaniu, odbywać będzie się w sobotę, 12
grudnia 2015, w godz. 16.00 – 18.00
. Książki przyjmowane będą już od
godziny 15:30
Natalia Mikołajska