W jednej Akademii koncert innej Akademii

Otwarty koncert Akademickiej Orkiestry
Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbędzie si
ę już w tę sobotę.
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
W programie koncertu mamy 2 duże utwory:
 1. Wolfgang Amadeus
  Mozart – Msza koronacyjna C-dur KV 317.
 2. Ludwig van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67.
Wykonawcami koncertu są:
 • Marek Pijarowski –
  dyrygent
 • Aleksandra
  Kubas-Kruk – sopran
 • Piotr Łykowski –
  alt
 • Bogdan Makal – bas
 • Tadeusz Pszonka –
  tenor
 • Chór Feichtinum
 • Akademicka
  Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
  Wrocławiu
Akademicką Orkiestrę Symfoniczną
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Tworzą
ją studenci studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia, a praca w
orkiestrze – obok indywidualnych zajęć w zakresie gry na instrumencie – jest
jednym z najważniejszych obszarów kształcenia się młodych instrumentalistów.
Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad zespołem sprawują władze Wydziału
Instrumentalnego, powierzając kierownictwo orkiestry wybranym
dyrygentom-pracownikom wrocławskiej Akademii Muzycznej. Koncerty orkiestry
prowadzą nie tylko dyrygenci związani z wrocławską uczelnią, lecz także
dyrygenci gościnni, zapraszani z różnych ośrodków polskich i zagranicznych.
Wśród znakomitych dyrygentów współpracujących z zespołem wymienić należy
Gabriela Chmurę, Jacka Kaspszyka, Jerzego Maksymiuka, Kurta Masura, Marka
Pijarowskiego i Tadeusza Strugałę. Akademicka Orkiestra Symfoniczna rokrocznie
realizuje kilka dużych projektów, prezentując na różnych estradach muzycznych
Wrocławia i Dolnego Śląska wielkie dzieła wokalno-instrumentalne i
instrumentalne.
Od
roku 2002 orkiestra stale współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, występując
podczas uroczystości uniwersyteckich, a także podczas najważniejszych wydarzeń
wrocławskiego środowiska akademickiego. Orkiestra uświetnia swoimi wykonaniami
również uroczystości nadania doktoratów honoris causa na wrocławskich
uczelniach.
Oprócz
wrocławskich muzyków, nierzadko związanych z Akademią Muzyczną, jak np.:
Grzegorz Kurzyński, Włodzimierz Obidowicz, Grażyna Bożek-Wota, Agata Młynarska,
Ewa Czermak, Bogdan Makal, Jarosław Pietrzak czy Urszula Marciniec-Mazur, z
orkiestrą występowali także instrumentaliści gościnni: Józef Frakstein, Wiesław
Ochman, Jadwiga Rappé, Krzysztof Szmyt czy Stefania Toczyska.
W
bogatym dorobku zespołu znajdują się największe dzieła światowej literatury
muzycznej, w tym m.in. V Symfonia c-moll (tę będzie można usłyszeć) i IX
Symfonia d-moll Ludviga van Beethovena, „Stworzenie Świataę Josepha Haydna,
Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, Symfonia c-moll Johannesa Brahmsa, „Dzwony”
Siergieja Rachmaninowa, „Carmina burana” Carla Orffa, a także dzieła rodzimych
twórców: „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego, „Missa pro Pace” Wojciecha
Kilara czy „Nieszpory ludźmierskie” Jana Kantego Pawluśkiewicza.
Akademicka
Orkiestra Symfoniczna jest nie tylko największą formacją muzyczną uczelni, lecz
także jej wizytówką. Zespół ten zdobywa coraz większe grono wiernych słuchaczy,
a jego szeroka działalność artystyczna zyskuje na znaczeniu w życiu muzycznym
Wrocławia.
Marek Pijarowski
Urodził
się w 1951 roku we Wrocławiu. Podczas nauki w Liceum Muzycznym opanował grę na
kilku instrumentach, m.in. na fortepianie (jako głównym), skrzypcach, oboju i
organach. Studia dyrygenckie, które skończył z dyplomem z wyróżnieniem, odbył
we wrocławskiej Akademii Muzycznej u Tadeusza Strugały i uzupełniał je w latach
1971-1973 na Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Weimarze pracując pod
kierunkiem znakomitego łotewskiego dyrygenta Arvida Jansonsa. W roku 1977
uzyskał stypendium rządu austriackiego i przez 9 miesięcy przebywał we Wiedniu
doskonaląc swe umiejętności u prof. Carla Österreichera w słynnej Hochschule
für Musik und darstellende Kunst. W tym czasie miał okazję bezpośrednio zetknąć
się ze sztuką dyrygencką i osobiście poznać takich mistrzów batuty, jak
Karajan, Bernstein, Mehta, Solti czy Abbado.
Pracę
etatową rozpoczął w 1974 roku jako asystent dyrygenta Filharmonii Wrocławskiej.
W tym samym roku w grudniu wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygenckim w
Katowicach, na którym (będąc najmłodszym uczestnikiem) zdobył I nagrodę, a
także specjalną nagrodę orkiestry Filharmonii Śląskiej. Sukces ten zaowocował
licznymi zaproszeniami, m.in. do Filharmonii Narodowej i WOSPR-u. W 1975 roku
otrzymał stanowisko II dyrygenta, a w 1980 został powołany na stanowisko
dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Wrocławskiej, którą to
placówką kierował do 2002 roku. Współpracował również z Orkiestrą Filharmonii
Krakowskiej i z Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy jako główny
dyrygent tych zespołów. W latach 2002-2005 był dyrektorem artystycznym
Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi. Obecnie pełni funkcję I dyrygenta – Szefa
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu.
Od
ponad 40 lat Marek Pijarowski nieprzerwanie prowadzi ożywioną działalność
dyrygencką koncertując ze wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi i radiowymi w
Polsce. Wielokrotnie prowadził również koncerty ze znakomitymi polskimi
zespołami poza granicami kraju.
Był stałym dyrygentem Eastern Music Festival w Greensboro, a także w Texas
Music Festival w Houston.
Współpracuje obecnie z Orkiestrą
Prezydencką w Ankarze. Jego sztukę dyrygencką mogli obserwować melomani w
większości krajów europejskich, a także w Egipcie, Izraelu, Kanadzie, Chinach,
USA, Meksyku i Korei Płd.
W
latach 1980 do 2000 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Polskiej
Muzyki Współczesnej we Wrocławiu. W latach 1986-1987 był również dyrektorem
artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach.
Od
wielu lat związany jest z Akademia Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w
której prowadzi klasę dyrygentury. Pełnił również funkcję prorektora tej
Uczelni. W październiku 2006 roku objął również stanowisko profesora
dyrygentury w ówczesnej warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Jego
absolwenci są laureatami krajowych i zagranicznych konkursów dyrygenckich.
Wielokrotnie pełnił funkcję Przewodniczącego Jury Międzynarodowego Konkursu
Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku. Jest również jurorem
Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. G. Fitelberga w Katowicach.
 W 1997 roku z rąk ówczesnego Prezydenta RP –
Aleksandra Kwaśniewskiego – otrzymał tytuł profesora sztuki muzycznej. pan
Marek ponadto jest odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski i złotym medalem „Gloria Artis”.
Aleksandra Kubas-Kruk
To
sopran, studiowała śpiew w Akademii Muzycznej we Wrocławiu pod kierunkiem
Danuty Paziuk-Zipser i na Universität für Musik und darstellende Kunst w
Wiedniu. Jest laureatką licznych nagród ogólnopolskich i międzynarodowych
konkursów m.in.: Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Tuluzie (Nagroda
Specjalna), VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. St. Moniuszki w
Warszawie (I nagroda i nagroda Fundacji im. Bogny Sokorskiej), Międzynarodowego
Konkursu Wokalnego im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie (I nagroda),
Międzynarodowego Konkursu im. K. Szymanowskiego w Łodzi (I nagroda),
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we
Wrocławiu (I nagroda i Nagroda Specjalna) oraz Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego w Malmö (m.in. Nagroda Publiczności) i Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego im. Toti dal Monte w Treviso.
Przyznano
jej także Teatralną Nagrodę Muzyczną im. Jana Kiepury w kategorii Najlepsza
Śpiewaczka, a także Wrocławską Nagrodę Muzyczną. W czerwcu 2015 otrzymała
Nagrodę Prezydenta Wrocławia za promowanie miasta Wrocław na polskich i
międzynarodowych scenach operowych.
Debiutowała
na scenie operowej w 2007 roku jako Gilda w premierowym przedstawieniu opery „Rigoletto”
w Operze Wrocławskiej. Wkrótce potem występowała we włoskich teatrach operowych
(‘Lucca’, ‘Ravenna’, ‘Livorno’ i ‘Pisa’) jako Kunegunda w premierowych
spektaklach „Kandyda”
Leonarda
Bernsteina. Od 2011 współpracuje z Teatrem ‘Bolszoj’ w Moskwie, gdzie wykonuje
partie Szemachańskiej Królowej („Złoty kogucik”), Królowej Nocy („Czarodziejski
flet”) i Ognia, Księżniczki i Słowika („Dziecko i czary”). Ponadto występowała
w ‘Theater Bonn’ (2012) w tytułowej roli opery „Lakmé”. Od 2008 jest solistką
Opery Wrocławskiej, w której wykonuje takie partie, jak: Gilda („Rigoletto”),
Violetta („Traviata”), Łucja („Łucja z Lammermoor”), Adina („Napój miłosny”),
Pamina („Czarodziejski flet”), Zuzanna („Wesele Figara”), Nanetta („Falstaff”),
Oskar („Bal maskowy”), Olimpia („Opowieści Hoffmanna”), Hanna („Straszny dwór”),
Anioł („Anioły w Ameryce” Pétera Eőtvösa), Stella („Chopin” Giacomo Oreficego)
i inne. Od 2012 roku współpracuje również z Operą Bałtycką, w której śpiewa
partie Królowej Nocy i Violetty („Traviata”).
 W marcu 2015 zadebiutowała na scenie Teatru
Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie w operze „Rigoletto”
Giuseppe Verdiego u boku Andrzeja Dobbera. W kwietniu
powróciła do Teatru Wielkiego jako Hanna w „Strasznym dworze” Stanisława
Moniuszki.
 Aleksandra Kubas-Kruk pracuje również jako
asystentka (doktorat – wrzesień 2014) w klasie śpiewu Danuty Paziuk-Zipser w
Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Oprócz partii operowych wykonuje szeroki
repertuar oratoryjny i pieśniarski – występuje w kraju i za granicą, spotykając
się z wielkim uznaniem krytyki i publiczności.
Piotr Łykowski
W
latach 1970-1988 był chórzystą Poznańskich Słowików Stefana Stuligrosza. W roku
1989 ukończył z wyróżnieniem Wydział Wokalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu w
klasie śpiewu prof. Eugeniusza Sąsiadka. Na III Konkursie Sztuki Wokalnej im.
Ady Sari w Nowym Sączu (1988) zdobył I Nagrodę i trzy wyróżnienia specjalne
(m.in. za wirtuozerię). Doskonalił swe umiejętności na wielu kursach
interpretacyjnych i mistrzowskich w kraju i za granicą.
Na swym koncie ma około 1000 występów solowych w
niemal całej Europie, także na międzynarodowych festiwalach muzycznych. Zgodnie
z typem swego głosu (kontratenor) specjalizuje się w wykonawstwie muzyki
baroku, głównie kantatowo-oratoryjnej: ma w swoim repertuarze ponad 100 takich
partii. Współpracował i wciąż współpracuje z wieloma solistami i zespołami
muzyki dawnej, orkiestrami kameralnymi i filharmoniami. Jest również cenionym
artystą scen operowych. Brał udział m.in. w polskich premierach oper Claudio
Monteverdiego – „Orfeusz”, „Powrót Ulissesa”, „Koronacja Poppei”, premierach
scenicznych „Raju Utraconego” Krzysztofa Pendereckiego, „Iwony, księżniczki
Burgunda” Zygmunta Krauzego, „Echnatona” Philippa Glassa i „Potopu” Igora
Strawińskiego.
Piotr
Łykowski działa również na niwie pedagogicznej. Jest nauczycielem śpiewu
solowego we wrocławskiej Akademii Muzycznej i w Szkole Muzycznej II stopnia we
Wrocławiu. Od wielu lat prezentuje swe referaty i prowadzi zajęcia seminaryjne
na kursach interpretacyjnych. Pan Piotr bywa także zapraszany do jurorowanie międzynarodowych
i krajowych konkursów wokalnych. Od kilkunastu lat kieruje Kursem Interpretacji
Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej we Wrocławiu. Jest również współtwórcą i
dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Andrzeja
Hiolskiego w Kudowie Zdroju.
 W roku 2004 z rąk Prezydenta RP – także Aleksandra
Kwaśniewskiego – otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. Od roku 2000
zajmuje odpowiedzialne stanowiska we władzach Wydziału Wokalnego Akademii
Muzycznej we Wrocławiu: dwie kadencje piastował urząd Dziekana, był też –
oczywiście chwilę przedtem – Prodziekanem, a od 2012 roku jest Kierownikiem
Katedry Wokalistyki. We wrześniu 2013 został wybrany na Prezesa Polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.
Bogdan Makal
To
bas-baryton. Śpiew solowy studiował w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i we Wrocławiu,
gdzie był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki (dyplom otrzymał z
wyróżnieniem w klasie prof. K. Myrlaka). Brał udział w kilkunastu konkursach
organizowanych przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu, Hochschule fur Musik Franz
Liszt w Weimarze i Akademię Bachowską Helmuta Rillinga w Stuttgarcie. Jest
laureatem II nagrody i nagrody specjalnej za wykonanie pieśni Stanisława
Moniuszki w Warszawie (1989), III nagrody specjalnej na Ogólnouczelnianym
Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej (Warszawa, 1991), II nagrody
i nagrody specjalnej za wykonanie utworów polskich na II Międzyuczelnianym
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju (1992) i II nagrody i
nagrody specjalnej Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku za najlepszą
interpretację pieśni Edvarda Griega „Jeg elsker dig!” w Ogólnopolskim Konkursie
Griegowskim w Gdańsku (1993), a także nagrody dla solisty na Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
Pan
Bogdan jest odtwórcą partii barytonowych i basowych w ponad 100 dziełach
oratoryjnych. Uczestniczy w wielu festiwalach w kraju i za granicą. Współpracował
z teatrem operowym i dramatycznym. Dokonał wielu nagrań dla radia i telewizji w
kraju, Czechach, Francji i USA, w tym płyty nagrodzone Grand Prix du Disque de
l`Academie Charles Gros i Diapason d`Or.
Co
warte podkreślenia – pan Bogdan jest też profesorem w Akademii Muzycznej we
Wrocławiu, dziekanem Wydziału Wokalnego tejże uczelni, a także kierownikiem
Wydziału Wokalnego w Szkole muzycznej II stopnia. Posiada liczną klasę
laureatów krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, a wielu absolwentów
z nim związanych jest podporą scen operowych w kraju i za granicą. Poza tym za
swoją działalność pedagogiczną i artystyczną pan Bogdan otrzymał szereg nagród
i dyplomów uznania, m.in. od dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Rektora Akademii
Muzycznej we Wrocławiu czy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.
Pan
Bogdan jest też laureatem Medalu Edukacji Narodowej i Dyplomu Wrocławskiej
Kurii Metropolitalnej. Wykłada i również kieruje Zimowym Kursem Wokalnym w
Dusznikach Zdroju. Bywa jurorem krajowych i międzynarodowych konkursów
wokalnych.
Tadeusz Pszonka
Jest
tenorem, który ukończył Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. K.
Lipińskiego we Wrocławiu. Był solistą Państwowej Opery we Wrocławiu, Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Teatru Muzycznego ‘Roma’ w Warszawie, a
nawet Wiedeńskiej Opery Kameralnej.
Gościł
w Szwajcarii, Austrii, Australii, Belgii, byłej Czechosłowacji, Danii,
Holandii, Japonii, Francji, Włoszech, Rosji. Dokonał nagrań dla Telewizji
Polskiej, Polskiego Radia, Telewizji Austriackiej ‘ORFF’. Dokonał nagrań
płytowych w Austrii, we Francji, w Polsce i  w Niemczech.
Pan
Tadeusz był także Kierownikiem Naczelnym i Artystycznym Karkonoskiego Festiwalu
Muzycznego w Karpaczu, wielu kursów wokalnych i jurorem kilku polskich
konkursów wokalnych. Obecnie piastuje stanowisko kierownikaa artystycznego
Festiwalowych Warsztatów Wokalnych „Szprotawskie Divertimenta” w Szprotawie.
Trzykrotnie
zdarzyło mu się być stypendystą Rządu Austrii w Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst (1996/97, 1997/98) i w Universitet für Musik w Wiedniu
(1998/99).
Od
 roku 1992jest pracownikiem naukowym
Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. 27 lutego 1999 roku otrzymał
tytuł doktora w zakresie dyscypliny artystycznej ‘wokalistyka’, a 5 lipca 2004 uzyskał
tytuł doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Łodzi, zaś tytuł profesora
otrzymał niedawno, bo w tym – 2015 – roku. Pan Tadeusz prowadzi wiele kursów
wokalnych dla młodych adeptów wokalistyki w Polsce. Jest dyrektorem
artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie, Międzynarodowego
Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju i dyrektorem
organizacyjnym Festiwalu Muzycznego – Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im.
Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu. Dodatkowo ukończył studia
podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzanie
Finansami Przedsiębiorstwa.
Chór ‘Feichtinum’ Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Powstał
w 1988 roku, z inicjatywy prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, która
zaproponowała również nadanie zespołowi nazwy upamiętniającej postać pierwszego
rektora uczelni ks. prof. Hieronima Feichta. Przez kolejne siedem lat zespół pracował
pod kierownictwem swojej założycielki, aktywnie koncertując także za granicą,
m. in. biorąc udział w Festiwalu Chóralnym „Florilege de Tours” we Francji
(1991) i kilkakrotnie w Festiwalach Barbórkowych Chórów Akademickich we
Wrocławiu, gdzie w 1989 roku otrzymał nagrodę za najlepsze wykonanie utworu
barokowego. W roku 1995 kierownictwo Chóru ‘Feichtinum’ objęła adiunkt
Bogusława Orzechowska. Pod jej dyrekcją zespół dokonał wielu prawykonań utworów
współczesnych kompozytorów wrocławskich, a także zdobył II nagrodę i
wyróżnienie specjalne na Konkursie Pieśni Chóralnej Lucjana Laprusa we
Wrocławiu (1999). W roku 2000 pod dyrekcją ówczesnego drugiego dyrygenta
adiunkt dr Jolanty Szybalskiej-Matczak chór uzyskał wyróżnienie na
Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat”. W latach 2005-2014 kierownikiem
chóru była prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, która prowadziła zespół
przy współpracy dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny.
Zespół
spełnia w Akademii wiele zadań artystycznych: stale współpracuje z Orkiestrą
Smyczkową Wydziału Edukacji Muzycznej i Akademicką Orkiestrą Symfoniczną,
biorąc udział w prezentacjach wielkich form wokalno-instrumentalnych. Zespół
uświetnia też swoimi występami kolejne uroczystości inauguracji roku
akademickiego, liczne uroczystości we wrocławskim środowisku akademickim, a
także prezentuje się w Koncertach Wielkopostnych i Koncertach Kolęd
organizowanych w całym regionie. W latach 1991, 1999, 2005 i 2008 stanowił też
warsztat dyrygencki podczas Międzynarodowych Turniejów Dyrygentury Chóralnej „W
stronę polifonii”, zorganizowanych na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu przez Katedrę Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów.
Dodać
należy, że chór ‘Feichtinum’ spełnia dla studentów Wydziału Edukacji Muzycznej
ważną funkcję dydaktyczną również podczas praktyk dyrygenckich, zwieńczonych
każdego roku koncertami dyplomowymi. Ponadto uczestnictwo studentów w próbach i
występach zespołu pogłębia ich praktyczne umiejętności z zakresu zbiorowej
emisji głosu i metodyki prowadzenia zespołów, a także znajomość literatury
chóralnej. Dlatego też w repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella polskich
i europejskich kompozytorów epoki renesansu, baroku, romantyzmu i czasów
współczesnych.
 Od tego – 2015 – roku kierownikiem chóru jest
dr Artur Wróbel, który prowadzi zespół przy współpracy mgr Magdaleny Lipskiej.
Organizatorami
podwójnie „akademickiego” koncertu są dwie Akademie Muzyczne, czemu nie należy
się dziwić. Są to: po pierwsze Akademia im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a
po drugie Akademia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Podsumowanie:
14
listopada 2015, o godz.18.00 w Auli Nowej na ul. Św. Marcin 87 w Poznaniu,
odbędzie się koncert Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu. Na koncert wydawane są bezpłatne wejściówki do
odbioru w CIM-ie na ul. Ratajczaka 44. Maksymalnie można pobrać 4 wejściówki na
osobę.
Natalia Mikołajska

Możliwość komentowania została wyłączona.