Kobieca „Portugalomania”

Już w czwartek za tydzień we francuskim
‘Domu Bretanii’ w Poznaniu będzie można posłuchać o kobietach w poezji Camoesa
w ramach kolejnego otwartego spotkania z cyklu „Portugalomania”.
Luiz Vaz de Camões
„Koncepcja
kobiety w poezji Camoesa” – tak brzmi tytuł wykładu pani Eli Dolińskiej,
lektorki języka portugalskiego w ‘Domu Bretanii’, która, nota bene, jest pomysłodawczynią całego cyklu portugalskiego.
Luiz Vaz de Camões
Żył
w XVI wieku, był wielkim renesansowym poetą, prekursorem baroku, wedle tradycji
największym pisarzem w literaturze portugalskiej, wielokrotnie okrzykiwanym
„księciem poetów”. Jego poetycka działalność nie przeszkodziła mu wcale być
postacią kontrowersyjną i może dlatego właśnie bardzo interesującą i ciekawą.
Jego awanturnicze i pełne miłostek życie, a także genialna twórczość przypadły bezpośrednio
po okresie wielkich odkryć geograficznych. Sam Luiz był więc uczestnikiem wielu
wypraw zamorskich, mieszkańcem kolonii portugalskich, zesłańcem, więźniem, a
także uczestnikiem wielu bitew. I właśnie w jednej takiej potyczce stracił oko
– przebite przez nieprzyjaciela strzałą.
Był
też kochankiem wielu kobiet (legenda głosi, iż już jako młody chłopak stał się
rywalem ówczesnego króla o względy pewnej damy dworu, za co skazany został na
banicję). Na co dzień jednak żył w biedzie i w biedzie też umarł, bowiem był wyklęty
i niedoceniony za życia. Swoje bogate doświadczenie życiowe wykorzystał w
twórczości poetyckiej, tworząc liryki zachwycające swoją głębią, dojrzałością i
wielobarwnością opisów. Dopiero w epoce romantyzmu pozwolono mu stać się
postacią legendarną i wzorem wszystkich poetów nieszczęśliwych.
Podsumowanie:
W
Domu Bretanii na poznańskim Starym Rynku 37 (tel. 61 851 68 51) 17 września 2015. o godz. 18.00 odbędzie
się kolejny wykład z cyklu „Portugalomania” zatytułowany: „Koncepcja kobiety w
poezji Camoesa”. Wstęp wolny.
Natalia Mikołajska

Możliwość komentowania została wyłączona.