W jedną z sierpniowych niedziel i w
dwie wrześniowe czekają nas śródeckie spacery w cyklu letnich, bezpłatnych
przechadzek miejskich pn. „kino, kawiarnia, spacer…”.
Poznań,
tzn. jego urzędnicy przy współpracy ze stowarzyszeniem ‘Chwaliszewo’ zaprasza
na kolejne edycje „Przechadzek – kino, kawiarnia i spacer…, pod okiem
profesjonalnych przewodników miejskich. Spacery te są po pierwsze BEZPLATNE, a
po drugie organizowane w ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji
dla miasta Poznania. Ich plan ramowy przedstawia się następująco:
Ø      Św. Marcin – niedziele 26 lipca i 13 września.
Ø      Chwaliszewo – niedziele 12 lipca i 30 sierpnia.
Ø      Śródka – niedziele 9 sierpnia, 6 września i 27
września.
Po Śródce:
Program
wycieczki, którą oprowadza przewodnik miejski, pani Kamila Rawluk.:

Godz. 10:00 Zbiórka przed kościołem św. Małgorzaty,

Czas wycieczki: około 3 godzin.
Trasa
spaceru:

Przejście ulicami Śródki – omówienie historii dzielnicy, a także realizowanego
na Śródce Miejskiego Programu Rewitalizacji,

Zwiedzanie terenu przy Bramie Poznania,

Zwiedzanie kościołów Św. Małgorzaty na Rynku Śródeckim, i Św. Kazimierza, a
także zespołu poklasztornego Reformatów,

Na zakończenie uczestników czeka słodki poczęstunek wraz z projekcją filmu w
kawiarniach zlokalizowanych na trasie Przechadzki.
Podsumowanie:
Najbliższa
Przechadzka po Śródce odbędzie się w środę, 9 sierpnia 2015, o godz. 10.00. Zbiórka przed kościołem św.
Małgorzaty. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Natalia Mikołajska