Majowy wykład uniwersytecki niekoniecznie dla studentów

„Architektura a porządek” – tak brzmi
tytuł otwartego wykładu, który odbędzie się na „Zamku”, a który zorganizowały,
oprócz „Zamku” oczywiście, ‘Fundacja UAM’ i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Głos tym razem zabierze prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski z
Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego UAM i  12 maja opowie o porządku z
punktu widzenia architektury i porządku miejskiego.
Miasto,
pojmowane jako jeden z kluczowych wynalazków cywilizacyjnych, jest jednym ze
elementów porządkowania przez człowieka otaczającego go świata. Mówiąc inaczej
i zagłębiając się nieco w temat – jest ono efektem sztucznego porządkowania.
Dlatego często budowanie miasta i jego architekturę wiąże się z działaniem kulturotwórczym
człowieka, a świat znajdujący się poza jego granicami postrzega jako
pozostający w opozycji obszar natury, poddany li tylko prawom przyrody.
W
wykładzie podjęta zostanie próba ukazania, że takie rozumienie budowania jest
przede wszystkim zdobyczą cywilizacyjną tradycji śródziemnomorskiej i chociaż w
obecnym świecie ona właśnie dominuje, to nie jest tu wcale jedynym
rozwiązaniem. Nacisk położony zostanie na owo porządkowanie w paru
nakładających się aspektach. Pierwszym – etymologii słowa „miasto” w kilku
językach europejskich, w których fenomen tworu miejskiego odgrywał szczególną
rolę. Drugim – cechach miasta widzianego jako uporządkowany system i skutkach
takiego jego postrzegania. Trzecim – budowli, jako następstwa uporządkowanego
myślenia o potrzebach człowieka. Dodatkowo w powyższe rozważania zostanie
włączona kwestia aktów uroczystych rozgrywających się w uporządkowanej
przestrzeni takich jak np. ceremoniał, czyli ustalony porządek rozgrywający się
w określonej przestrzeni, dla której ramy tworzy architektura.
Prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski
Jest
historykiem sztuki i specjalistą w zakresie sztuki europejskiej (architektura
rezydencjonalna, rzeźba nowożytna, sztuka niemiecka XIX i XX wieku i
polsko-niemieckie związki artystyczne), teorii i myśli o sztuce od antyku po
czasy współczesne. Od roku 1982 jest zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki
UAM. Obecnie jest jego dyrektorem, a przy okazji także kierownikiem Zakładu
Historii Sztuki Nowożytnej. Profesor Tadeusz to autor licznych publikacji, a w
tym książek: „Między naturą a historią. Malarstwo Caspara Davida Friedricha”
(1993), „Patriotyczne mity i toposy. Malarstwo niemieckie 1800-1848” (1991) i „Pałac
papieski na Watykanie od końca V do początku XVI wieku. Ceremoniał a ewolucja
kompleksu rezydencjonalnego” (1999).
„Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”
Współorganizowane
one są przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, CK „Zamek” i ‘Fundację UAM’, a
swoje historyczne korzenie mają bardzo głęboko, bo w latach międzywojennych.
Cykl jest nawiązaniem do otwartych spotkań prowadzonych przez pracowników
Uniwersytetu Poznańskiego w jego ówczesnej siedzibie, czyli obecnym Centrum
Kultury „Zamek”.
Podsumowanie:
Otwarty
wykład o architekturze odbędzie się we wtorek, 12 maja 2015, o godz. 18.00 w
Sali Kominkowej Centrum Kultury „Zamek” na ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu. Wstęp wolny.
Natalia Mikołajska

Możliwość komentowania została wyłączona.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 63