A wszędzie dyrektorzy…

A wszędzie dyrektorzy… Fot. Michał Sobkowiak

Wiosenne oblicze poznańskiej Malty

Wiosenne oblicze poznańskiej Malty – fot. Michał Sobkowiak