W dniu 16 sierpnia 2017
roku mija 40 lat od chwili, gdy w dalekim Memphis (USA) odszedł na zawsze król
rock’n’rolla Elvis Presley. Z tej okazji w Poznaniu odbędzie się szereg imprez
pod hasłem „Presley Warty Poznania”. Jedną z nich będzie muzyczny Rejs po
Warcie z Presleyem.

Rejs odbędzie się w dniu 16 sierpnia o godz. 15.00 z
przystani rzecznej w pobliżu poznańskiej katedry. Po drodze będą przystanki na
Wildzie i Szelągu, gdzie odbędą się krótkie koncerty. Również podczas rejsu
pasażerom statku towarzyszyć będzie muzyka Presleya.
Organizatorami rejsu są Polskie Towarzystwo Artystów,
Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK oraz Miejska Rada Seniorów. Bilety do
nabycia w Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu.
Michał Sobkowiak