W 2017 roku przypada
60-lecie stażu autorskiego poznańskiego autora, kompozytora i poety Zbigniewa
Rotha. Dlatego przybliżymy dziś sylwetkę tego sympatycznego twórcy, którego
wiersze mamy przyjemność publikować na naszych łamach.

Zbigniew Roth jest autorem piosenek i wierszy o różnorodnej
tematyce i przeznaczeniu. Został stypendystą Wielkopolskiego Towarzystwa
Kulturalnego z siedzibą w Poznaniu w dziedzinie kompozycji piosenki estradowej.
Pisze i komponuje od 1957 roku, ale publikować swoją twórczość w formie kaset,
a potem płyt CD, zaczyna w 1994r. – po zdobyciu przez jego podopieczne dzieci z
Dziecięcego Zespołu Wokalnego „ATO MY” Srebrnego Aplauzu (nagrody Wojewódzkich
Przeglądów Piosenki Dziecięcej w Poznaniu).
Zbigniew Roth w 1983 roku napisał dwa utwory dla KKS Lech z
okazji zdobycia podwójnej korony Mistrza Polski i Zdobywcy Super Pucharu Polski
pt. „W górę serca” i „Hej Kolejorz”. Utwory te zostały wykonane podczas przerwy
w meczu na Stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu przez Zespól Jednostki
Wojskowej w Biedrusku pod dyr. mjr Pawła Łomińskiego. Muzyczna twórczość Rotha
prezentowana była również na antenie Polskiego Radia, Radia Obywatelskiego i
Radia RMI FM w Poznaniu. Odnosił sukcesy na radiowych listach przebojów
piosenki dziecięcej. Brał udział w audycji telewizyjnej Telewizji Regionalnej
TVP3 z cyklu „Ludzie i ich pasje” w 1996r.
Stowarzyszenia
– od 2007 r – Członek Polish American Poets Academy z
siedzibą w Nowym Jorku USA,
– od 2009 – Członek Honorowy Grupy Literacko-Dramatycznej im.
Przerwy – Tetmajera w Chicago USA,
– od 2013 r – członek Polskiego Stowarzyszenia Autorów,
Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – APAJTE z siedzibą w Paryżu – Francja,
– od września 2014 członek Polskiego Towarzystwa Artystów,
Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK w Poznaniu.
Wybrana bibliografia
tomik zbiorowy „Poznańskie Dachy”, RSTK Poznań 1986
tomik „Czas nas uleczy”, Wydawnictwo Polonijne DSP Chicago
USA 2009
tomik „Wiersze Sercem pisane”, Wyd. Polonijne DSP Chicago USA
2009
tomik „Przez próg nadziei”, Wyd. Polonijne DSP Chicago USA
2010
tomik „Tobie Panie zaufałem”, wydanie specjalne DSP Chigago
USA 2011
tomik poezji „Piękno Zaklęte w Życiu”, wyd. WFM Warszawa 2013
antologia „W łańcuchy zakute marzenia”, wyd. Polisch American
Poets Academy 2013
książka „Twój Internetowy Portal”, Wydawnictwo DSP Chicago
USA 2014
antologia poezji polskiej wydana w języku angielskim „Contem
porary Writes of Poland 2000-2014”, wydane na Florydzie USA 2014
antologia „Jeszcze nie za późno”, Wydawnictwo DSP Chicago
2015
tomik poezji „Upojne Chwile”, wydawnictwo autorskie Poznań 2016
antologia Portalu Peron Literacki, KryWaj Koszalin 2016
IX Międzynarodowa Antologia Stowarzyszenia Autorów Polskich „Dziki
Ogród – pokłosie Światowego Zlotu Poetów Rodowodu Polskiego – Wilno, Litwa”, Wydawnictwo
Diecezjalne Sandomierz 2016
Antologia wierszy o matce „Zanim oddała ostatnią kroplę potu”,
wydawca – p. Ryszard Mierzejewski Pieszyce 2016
antologia „Na ostrzu chwili”, Wydawnictwo DSP
Zbigniew Roth pisze i publikuje zarówno na blogach i stronach
www w Polsce jak i poza granicami kraju np. w Kanadzie (www.zaoceanem.za.pl)
czy w USA.
Nagrody
Zbigniew Roth został nagrodzony podczas swojego pobytu w USA
symbolicznym „Diamentowym Piórem” za całokształt twórczości, a szczególnie tej
publikowanej w Internecie.
Polonia na Litwie w 2016 roku przyznała nagrodę „Złotą
Statuetkę” za całokształt twórczości poetycko-muzycznej i pracę społeczną.
Michał Sobkowiak