Drzewo
Miecz i Gwiazda
Ponad zwierciadłem
Z jego luster złożyły
się
Marzenia Starca
Który we śnie biegł
Przez dolinę spokoju –
młody
Drzewo
Miecz i Gwiazda
Oblicze pytania
Jest jak dwaj
Wędrowni kuglarze
W ich oczach odbija się
twarz drugiego
Drzewo życia
Miecz i noc
Gwiazda zapłonęła
Księgą miecza i
wschodem świtów
Życie stało się lustrem
Odbiciem
Nie grzechem
Poszukiwaniem
Drzewa.
Monika A. Gąsiorek
2011

Monika A. Gasiorek – Poetka
i tłumacz poezji. Impresario, prawnik (Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego).
Debiutowała w 1995 roku cyklem Dwanaście Stron wierszy w SDK w
Warszawie.
Polskie publikacje prasowe autorki:
Krzywe Kole Literatury, Magazyn Literacki, Radostowa, Zeszyty Literackie,
Autograf etc.
Publikacje zagraniczne:
Aurelia (Italia), Most (Serbia).
Publikacje pozapoetyckie:
magazyn muzyczny Muzyka21 (eseje,
artykuły, krytyki, wywiady – muzyka klasyczna), międzynarodowa prasa muzyczna
oraz portale o muzyce rockowej.
Książki:
„Imiona Słów” tomik poetycki (1997 – wyd. SDK – Warszawa), antologie z poezją
autorki m.in. „Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem” (Wydawnictwo św.
Stanisława BM Kraków), „O dzban czarnoleskiego miodu” (Stowarzyszenie Sycyna
Radom), antologia „Poeci wyklęci” (wyd. Anagram Polska, najnowsze tłum. wierszy
Leopardiego 2001/02, Najnowszy tomik poetycki „Obietnica Czas Próby – promesa
Tempo di Prova” (wydawnictwo Nowy Świat Warszawa 2004 – dwujęzyczny tomik
poetycki opublikowany wraz z włoskim poetą młodego pokolenia S. REDEALLIM, jako
pierwszy tego typu tomik w historii polskiej i włoskiej literatury, w którym
poeci są równocześnie autorami i wzajemnymi tłumaczami swojej poezji, i ze
względu na swoją oryginalną formę opowieści poetyckiej, miał wiele ważnych
prezentacji).
Laureatka konkursów literackich m.in.:
„O dzban Czarnoleskiego miodu” oraz „Międzynarodowego konkursu poetyckiego im.
Jana Krzewniaka”. Za utwór zatytułowany „Sen Proroka” otrzymała Specjalne
Wyróżnienie Konkursowe na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.