Zawieś komuś bilet


Teatr Polski w Poznaniu
– zainspirowany działaniami włoskiego Teatro delle Muse, który kilka dni temu
zapoczątkował akcję w Rzymie – postanowił przenieść na polski grunt tę
oryginalną formę pomocy w realizacji potrzeb kulturalnych osób chcących
skorzystać z oferty teatralnej, ale z powodów ekonomicznych niemogących sobie
na to pozwolić.

Akcja „Zawieszony bilet” odróżnia się i od instytucjonalnych
„programów pomocowych”, ponieważ to sami widzowie, osoby indywidualne czy
miłośnicy sztuki, wspierają osoby, których czasem zwyczajnie nie stać na zakup
biletu.
Mechanizm pomysłu jest prosty: w kasie teatralnej każdy widz
może z góry zapłacić za bilet przeznaczony dla tych, którzy nie mogą sobie na
niego pozwolić. Tym samym „zawieszamy” go w kasie biletowej, a osoba która
„odwiesi” bilet będzie mogła zobaczyć wybrany spektakl. W ramach akcji cena
„zawieszonego biletu do teatru” wynosi 20 zł.
Teatr Polski co drugi zawieszony bilet będzie przekazywał
organizacjom i ośrodkom zajmującym się wspieraniem grup defaworyzowanych
społecznie, tak aby zawieszone bilety znalazły swoich widzów.

Możliwość komentowania została wyłączona.