W najbliższą niedzielę
w Teatrze Polskim odbędzie się premiera spektaklu „Malowany ptak” wg Jerzego
Kosińskiego, w reż. Mai Kleczewskiej.

W Polsce w 1939 roku mieszkało około 35 milionów
współobywateli polskich: 31 milionów Polaków oraz około 3,5 miliona Żydów.
Okupacja niemiecka rozbiła Polskę na dwie grupy przedzielone przepaścią,
polskich Żydów i Polaków − chrześcijan, którzy egzystowali koło siebie przez
stulecia. Podczas eksterminacji na ziemiach polskich zginęło 2 miliony 900
tysięcy polskich Żydów.
Dlaczego nie brakowało chętnych do konspiracji w Państwie
Podziemnym, która również była zagrożona karą śmierci, a tak trudno było
znaleźć schronienie dla współobywateli żydowskich? Już w 1940 Jan Karski złożył
raport o sytuacji w Polsce rządowi generała Sikorskiego. Był on miejscami
niewygodny. Przygotowując wersję oficjalną, do której Alianci mogli mieć
dostęp, raport Karskiego sfałszowano. Uznano bowiem, że Zachód nie powinien
wiedzieć o antyżydowskich nastrojach w Polsce, o których informował Karski w
swoim meldunku.
„Malowany ptak” stanowi efekt powolnego uwalniania umysłu
długo skutego strachem.
Obsada: Joanna Drozda (gościnnie), Kaya Kołodziejczyk
(gościnnie), Teresa Kwiatkowska, Małgorzata Peczyńska (gościnnie), Katarzyna
Węglicka (gościnnie), Konrad Cichoń, Adam Chełminiak (gościnnie), Piotr B.
Dąbrowski, Baltazar Grześkowiak (gościnnie), Michał Kaleta, Henryk Rajfer
(gościnnie), Wiktor Smul (gościnnie), Andrzej Szubski, Jurek Walczak
(gościnnie), Wiesław Zanowicz
reżyseria: Maja Kleczewska
scenariusz sceniczny: Maja Kleczewska, Łukasz Chotkowski
scenografia: Marcin Chlanda, Wojciech Puś
muzyka: Cezary Duchnowski
Premiera spektaklu „Malowany ptak” odbędzie się 26 marca 2017r.
o godz. 19.00 na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Poznaniu.