kiedy
spocznę
wśród
starych drzew
nie
stawiajcie mi
pomników
wystarczy
drewniany
krzyż
i
skromne epitafium
“nie
módlcie się za mnie,
lecz
za tych których
zostawiłam
bez mojego
serca”
i
nie
płaczcie po mnie
tylko
pochylcie głowy
nad
tymi
którzy
beze mnie zwiędną
jak
kwiaty bez wody…

Ewelina
Drzewiecka