Historyczny Fundusz Stypendialny

Właśnie ruszyła X edycja Funduszu Stypendialnego
MHP
na projekty promujące za
granicą wiedzę o historii Polski. Do końca listopada tego roku można składać
wnioski.

Fundusz Stypendialny
finansowany przez Muzeum Historii Polski ma za zadanie wspierać badania naukowe
nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o
dziejach naszego kraju. Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców,
którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski. Zgłoszenia składać można do 27 listopada 2016.
Stypendia będą przyznawane
zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt o charakterze edukacyjnym,
popularyzatorskim bądź badawczym. Konkurs rozstrzyga specjalnie do tego
powołane jury, w skład którego wchodzą wybitni polscy historycy.
Powstałe w oparciu o
zgromadzone w czasie trwania stypendium materiały publikowane będą na wybranej
przez stypendystę otwartej licencji Creative Commons. Jako państwowa instytucja
kultury, Muzeum stara się w ten sposób zapewnić bezpłatny i szeroki dostęp do
efektów pracy wspieranej ze środków publicznych.
               Więcej informacji o
Funduszu Stypendialnym można znaleźć na stronie: http://www.stypendia.muzhp.pl
                Na skróty:  Formularz
zgłoszeniowy [link] I przygotowanie
wniosku [link].
Możliwość komentowania została wyłączona.