Komisja Historyczna
Teatru Polskiego w Poznaniu zaprasza na czwarty odczyt z cyklu Poznańskie ekscesy i skandale teatralne.
Tematem odczytu będą: „Heleny Modrzejewskiej bitwy artystyczne i skandale
towarzyskie (politycznych nie wyłączając)”.

Komisja Historyczna Teatru Polskiego w Poznaniu została
powołana 16 października 2015. W jej skład wchodzą: prof. Dobrochna
Ratajczakowa (UAM), prof. Elżbieta Kalemba-Kasprzak (UAM), prof. Ewa
Guderian-Czaplińska (UAM), dr hab. Agnieszka Jelewska (UAM), Danuta Balcerek
(Oddział Teatraliów Biblioteki Raczyńskich), prof. Krzysztof Kurek (UAM). Celem
Komisji Historycznej jest odzyskanie materialnej i ideowej historii Teatru Polskiego
w Poznaniu oraz włączenie dziejów Teatru w szerszy kontekst. Dawniej Teatr
Polski postrzegany był jako przestrzeń wszystkich Polaków pod zaborem pruskim.
Na przełomie XIX i XX wieku wystawiał spektakle poza Poznaniem i jednoczył w
ten sposób społeczeństwo.
Działalność Komisji została zainaugurowana 7 grudnia 2015
roku debatą pt.: Co tu się dzieje z historią? z udziałem prof. prof.: Dobrochny
Ratajczakowej, Elżbiety Kalemby-Kasprzak, Ewy Guderian-Czaplińskiej, Danuty
Balcerek, Krzysztofa Kurka, Krzysztofa Podemskiego, Piotra Bojarskiego. Przed
debatą odsłonięto odnalezione i odnowione popiersie Stanisława Hebanowskiego,
długoletniego kierownika literackiego Teatru Polskiego.
Komisja Historyczna Teatru Polskiego w Poznaniu do tej pory
wygłosiła trzy odczyty z cyklu Poznańskie
ekscesy i skandale teatralne
:
– „O początkach stałej sceny polskiej w Poznaniu, czyli
germanizacyjny skandal” – odczyt wygłosił prof. Krzysztof Kurek;
– „Dwa pojedynki (w tym jeden z użyciem broni)” – odczyt
wygłosiła prof. Ewa Guderian-Czaplińska;
– „Naród sobie – a Horzyca sobie” – odczyt wygłosiła prof.
Elżbieta Kalemba-Kasprzak.
Odczyt zatytułowany „Heleny Modrzejewskiej bitwy artystyczne
i skandale towarzyskie (politycznych nie wyłączając)” wygłosi prof. Dobrochna
Ratajczakowa na Dużej Scenie Teatru Polskiego we wtorek 8 listopada 2016 roku,
o g. 19:00. Bilet wstępu w cenie 1 zł dostępny w kasie Teatru oraz w serwisie
bilety24. Organizatorzy proszą o punktualne przybycie.
Michał Sobkowiak