Interwencja młodych

Już w ten weekend pod okiem
kuratora Andrzeja Pakuły w poznańskiej szkole sportowej otwarta dla wszystkich zostanie
wystawa
, a twórcami, których prace będzie można oglądać są:
Agata Baumgart, Jędrzej Filuś, Dorota Michalska, Michał Loba
, Mikołaj Ludwik Szymkowiak i Mikołaj Smykowski.
              Wystawa „Osiedle młodych” będzie
mieć charakter miejskiej interwencji artystycznej podjętej przez młodych twórców,
połączona z wydarzeniami muzycznymi, a także debatami poświęconymi ekonomii,
polityce i sztuce. Poza
tym będzie też ona towarzyszyć 9. edycji Nostalgia Festival Poznań.
Interwencja artystyczna „Osiedle młodych” jest odpowiedzią na obchody
1050-lecia Chrztu Polski i na aktualną sytuację społeczno-polityczną w Polsce i
w Europie. Na kontrze wobec obchodów skupionych na celebracji przeszłości,
chcemy pytać o naszą przyszłość. Zaproszeni do udziału w wystawie młodzi twórcy
i teoretycy działają w przestrzeni typowej tysiąclatki – budynku Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego na Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu. Wystawa
jest efektem dłuższego procesu integracyjnego i warsztatowego, którego podjęli
się oni, a prezentowane prace będę wypadkową ich wspólnych refleksji. 

               „Osiedle młodych”
nawiązuje do nazwy spółdzielni mieszkaniowej położonej na Ratajach. Początek
rozbudowy tej części miasta przypada na organizowane w latach 1960-1966 przez
peerelowską władzę obchody Tysiąclecia Polskiej Państwowości. Świecka władza
świętowała tysiąclecie polskiej państwowości, zaś organizacje katolickie –
Millenium Chrztu Polski. Pomimo wielu kontrowersji, trudno odmówić tamtym
obchodom modernizacyjnego gestu przekierowującego uwagę z przeszłości na
przyszłość, jak choćby zapoczątkowanie budowy blisko półtora tysiąca szkół
zwanych potocznie „tysiąclatkami”.

               Michał Loba w swojej pracy
zauważa, że pięćdziesiąt procent słowa PRZYSZŁOŚĆ stanowi ZŁOŚĆ. Ten lęk przed
niepewną przyszłością i poczucie wypalenia się dotychczasowych modeli
społecznych jest wspólnym doświadczeniem młodych pokoleń nie tylko w Europie.
Kryzys uchodźczy, zamachy we Francji i Belgii, nasilające się tendencje
nacjonalistyczne czy Brexit pokazują, że Europa już nie tyle przechodzi swój
najpoważniejszy kryzys, ile rozpadowi ulegają jej najważniejsze fundamenty.
ZŁOŚĆ, że jedynymi realnymi wyborami stają się nacjonalizm, skompromitowana
demokracja liberalna lub odwrót od polityki.

               Szczególną ofiarą tego
stanu rzeczy stali się ci, którzy mieli zostać największym beneficjentem zjednoczonej
Europy. Mowa o pokoleniu urodzonym w latach 80-tych i w pierwszej połowie lat
90-tych – czyli tzw. millenialsach. Agata Baumgart bada paradoks porażki, który
stał się chlebem powszednim millenialsów i pyta, czy to przypadkiem nie nowa
ideologia sukcesu.
Do współpracy zaprosiła grupę o dekadę od siebie młodszych licealistów.
Dzisiejsi licealiści, których zaczęto określać pokoleniem bez wyrazu, stali się
również źródłem treści w kolażach Jędrka Filusia.
W pracy „Awakening” Mikołaj Ludwik Szymkowiak zaprasza nas do wyjścia ze strefy
komfortu i kontakt ze światłem. O swoistym przebudzeniu świata sztuki mówi
młoda kuratorka Dorota Michalska, w stworzonym w ramach „Osiedla młodych”
tekście-manifeście upominającym się o nowy język sztuki. Z kolei do sentymentalnych
lat 90-tych wraca Mikołaj Smykowski. Na instalację zatytułowaną „Manhattan”
składają się archiwalne zdjęcia i nagrania dokumentujące kultowe miejsce rolkowe i ratajską scenę
graffiti. W tym samym miejscu bohaterowie tamtych lat spotkają się jeszcze raz, by wspominać nie tylko dawne czasy,
ale także zastanowić się, co w nich zostało z rebelianckiej natury. 

               Wystawę otworzy wernisaż 23 września w Zespole Szkół
Mistrzostwa Sportowego na os. Tysiąclecia. W program interwencji artystycznej „Osiedle młodych” wchodzi także cykl debat poświęconych
ekonomii, polityce i sztuce. Troje specjalistów i badaczy młodego pokolenia –
Filip Konopczyński, dr Marta Kosińska i Anna Wójcik wraz z zaproszonymi gośćmi
(m.in. Adam Leszczyński „Gazeta Wyborcza”, Agata Czarnacka „Lewica.24.pl”, Tadeusz
Koczanowicz „Res Publica” i Maciej Szlinder „Praktyka Teoretyczna”) zastanowią
się nad alternatywnymi wizjami ekonomii, polityki i sztuki. Pytamy o
alternatywne wizje dla pogrążonej w kryzysach i konfliktach Europy. Czy jedynym
wyborami są dla nas „znajdź lepszą pracę i weź kredyt” lub nacjonalizm? A może
istnieje inna droga? I jaką rolę w jej poszukaniu może odegrać sztuka. Na te
pytania poszukamy odpowiedzi w przestrzeni Fundacji Malta.

               W wielu krajach Europy i
świata w związku z utratą wiary w dotychczasowe modele życia
społecznego i politycznego, słychać coraz silniejszy głos młodych pokoleń́
upominający się o sprawiedliwość́ społeczną, równość́ i wolność́. Podobnie w Polsce, głos ten staje się̨ coraz bardziej potrzebny w przestrzeni społecznej. Poddajemy krytycznej refleksji nie
tylko kondycję wspólnej Europy, ale także samej Polski i doświadczenia jej transformacji ustrojowej. Dlatego
zabieramy głos. 
Cieszymy się, że poza oficjalnym czasem otwarcia wystawy (23-25.09), możemy w
kolejnych dniach pokazać efekt naszych prac innym uczniom poznańskich szkół,
dla których przewidziane jest specjalne, dodatkowe oprowadzanie kuratorskie.

Podsumowanie:
Od Piąteku do niedzieli,
czyli w dniach 23 –  25 września 2016  w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego na os. Tysiąclecia w Poznaniu trwać będzie wystawa „Osiedle młodych”. Wstęp wolny.

Możliwość komentowania została wyłączona.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 63