Grające samoloty

Stowarzyszenie Na Tak – opiekujące się
w Poznaniu dziećmi  
z Zespołem Downa – zaprasza
w grudniu na ucztę dźwięków w wykonaniu poznańskiej Orkiestry Reprezentacyjnej
Sił Powietrznych pod dyrekcją mjra Pawła Joksa.

Rzeczony koncert ma mieć typowo charytatywny charakter, a dochód z niego w
całości zostanie przekazany na wsparcie osób z niepełnosprawnością
intelektualną – podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak. Współpracuje ono od lat
już z mjr Pawłem Joksem i jego Orkiestrą. Muzycy uświetnili swoim występem
Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia. Grali również dwukrotnie na rzecz dzieci ze
Szkoły „Zakątek”.
O koncercie:
Jego powód jest bardzo prosty – muzycy z Orkiestry otrzymali rozkaz aby
zabrać słuchaczy we wspaniałą muzyczną podróż śladami wybitnej postaci sceny muzycznej–
Michaela Jacksona i – jak na Jchwilę obecną – wywiązują się z niego
perfekcyjnie. W Poznaniu wszystko to odbywać się będzie w dostojnych murach
najlepszej poznańskiej sali koncertowej – Auli Uniwersyteckiej. Dodać tu
należy, że każdy, kto choć raz spotkał się z muzykami pod batutą mjra Pawła Joksa
wie doskonale, że wieczór spędzony w ich towarzystwie nigdy nie będzie czasem
straconym. 
O orkiestrze:

Swoją muzyczną służbę w Wojsku Polskim Orkiestra rozpoczęła po wojnie, ale
nie tuż, bo 18 maja 1947 roku. Pod sztandarem ze znakiem biało-czerwonej
szachownicy OR SP z dumą reprezentuje w kraju i za granicą polskich lotników,
których żołnierska droga wiedzie do gwiazd, szczególnie w elitarnej służbie Sił
Powietrznych.
             Historycznie orkiestra
działalność swoją rozpoczęła w Twierdzy Modlin, miejscu tak symbolicznym dla
oręża polskiego. Jednak już po kilku miesiącach przeniesiona została do
Poznania, gdzie funkcjonuje do dziś. Pierwotnie działała jako Orkiestra
Garnizonowa Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego, potem jako Orkiestra
Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych, następnie Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej, a od lipca 2004 roku nosi nazwę Orkiestry
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Podsumowanie:
Koncertu Orkiestry
Reprezentacyjnej Si ł Powietrznych zatytułowanego: „Michael
Jackson Instrumentalnie
posłuchać będzie można w poniedziałek, 12.12.
g.19
.00 w Auli UAM
na ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu (tel. 61 853 69
35). Bilety – 40 zł – do nabycia: na stronie bilety24.pl, w poznańskim CIM-ie na ul. Ratajczaka
44 i w siedzibie Stowarzyszenia Na Tak.

Natalia Mikołajska

Możliwość komentowania została wyłączona.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 63