Wernisaż z alfabetem

Wystawa prac będących efektem plenerowego
sympozjum twórców i teoretyków sztuki „Summer Jam 2016” w poznańskiej ABC
Galery otwarta zostanie – bezpłatnie – już jutro.
„Summer Jam”
Jest to trwające 10 dni plenerowe spotkanie twórców
i teoretyków odbywające się w ABC Gallery  w sierpniu każdego roku. Pierwsza
edycja miejsce miała w roku 2013, a w dwóch pierwszych edycjach (2013 i 2014) współorganizatorem
twórczego jamu było CSiK
w Koninie. Uwaga organizatorów i uczestników wtedy koncentrowała się w
pierwszym rzędzie na realizacji prac i organizacji wystaw, a w drugim także na
przygotowaniu katalogów stanowiących podsumowanie działań twórców uczestniczących
w projekcie.

Od roku 2015 – od edycji nr 3 – formuła „Summer
Jam” została rozszerzona o aspekt teoretyczny, przyjmując charakter
niewielkiego sympozjum. Od tej pory dla każdej kolejnej edycji spotkania
formułowany jest nowy temat definiujący problematykę, wokół której koncentrują
się działania zaproszonych twórców, a także wykłady i dyskusje przygotowywane
przez specjalistów i teoretyków różnych dziedzin. Poza realizacją prac uczestnicy
prezentują dokumentację swoich dotychczasowych działań, ze szczególnym
uwzględnieniem tych odnoszących się do tematu sympozjum, co często staje się również
zarzewiem dyskusji.
Bezcennym efektem sympozjów jest niewątpliwie spotkanie, wymiana poglądów
i wspólna praca twórców i teoretyków z różnych środowisk akademickich i
artystycznych. Formuła spotkań, jakimi są plenery potocznie uważana jest za
nieco przestarzałą, a zatem w tej chwili –
w czasach szybkiej i łatwej wymiany informacji – niepotrzebną. Warto jednak
pamiętać, że praca zarówno artysty, jak i naukowca nacechowana jest w znacznym
stopniu wyalienowaniem, bowiem wymaga długich godzin samotnego skupienia w
zaciszu pracowni czy też biblioteki. Wbrew pozorom środowisko akademickie,
często skoncentrowane na kwestiach dydaktycznych i administracyjnych, często
nie gwarantuje żywej i swobodnej wymiany idei i doświadczeń.

Wymiernym rezultatem każdej kolejnej edycji „Summer Jam” są realizowane w
czasie ich przebiegu prace, dokumentacja spotkania w formie katalogu, a także
podsumowujące wystawy pokazywane zarówno w Poznaniu (ABC Gallery), jak i w
innych ośrodkach wystawienniczych (Galeria Wieża Ciśnień w Koninie, Galeria
Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie).
Podsumowanie:
                Wernisaż wystawy „Summer Jam 2016” odbędzie się we
wtorek, 30 sierpnia 2016, o godz. 19.00 w ABC Gallery, ul. Koszalińska 15 w Poznaniu. Wystawa
(z wstępem wolnym oczywiście) nie będzie trwać długo – może tydzień, a może 10
dni? – trzeba więc się spieszyć, żeby ją obejrzeć.
Natalia Mikołajska

Możliwość komentowania została wyłączona.