Wystawę skoncentrowaną wokół książki jako przedmiotu estetycznego oglądać można do końca wakacji w poznańskiej
Bibliotece Raczyńskich.

Wystawa „Design książki – w poszukiwaniu projektu idealnego”
Książkowy design to efekt
pracy nie tyle pisarza, co projektanta. Celem wystawy jest właśnie zwrócenie
uwagi na ten materialny, a nie literacki aspekt książki, a także podkreślenie
faktu, że jest on wynikiem koncepcji graficznej, która jednak nie zawsze odpowiada
treści książki, a czasami wręcz otwarcie z nią dyskutuje.
Na wystawie prezentowane są
dwie równoległe i komentujące się wzajemnie narracje: tekst i dzieło. Są to:
1.  Na
ekranach znajdują się fragmenty wypowiedzi grafików, które układają się w
wielogłosową opowieść o procesie tworzenia koncepcji plastycznych.
2.  W
gablotach mamy natomiast subiektywny (bo jakże by inaczej z designem) zbiór
książek przyciągających uwagę czytelnika swoim projektem – czy to okładką czy
składem albo oprawą graficzną.
Autorami wystawy są: dr
hab. Katarzyna Krzak-Weiss, Iwona Horodecka i Michał Gustowski, natomiast projekt
graficzny plakatu wykonał: Bartosz Buszkiewicz.
Podsumowanie:
W
Bibliotece Raczyńskich przy pl. Wolności 19, a właściwie w tamtejszej Galerii
Edwarda, czyli na I piętrze zabytkowego bibliotecznego gmachu, otwarta jest
wystawa „Design książki – w poszukiwaniu projektu idealnego”.
Czynna ona będzie do 31 sierpnia 2016.
Natalia Mikołajska