W piątek, 20 maja 2016
roku, z rekomendacji Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o powołaniu Iwony Pasińskiej
na stanowisko dyrektora Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego. – To jest osoba, która uzyskała najwyższą
punktację od Komisji Konkursowej
– podkreśla Marszałek Woźniak.

W wyniku postępowania konkursowego, przeprowadzonego przez
powołaną do tego celu Komisję Konkursową, Zarządowi Województwa Wielkopolskiego
przedstawiono dwie kandydatki, w tym Iwonę Pasińską, która otrzymała 652 punkty
na 810 punktów możliwych do otrzymania, a także rekomendację Komisji
Konkursowej. Po zapoznaniu się z treścią przygotowanej przez kandydatkę
autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Teatru, Zarząd Województwa tę
rekomendację przyjął i postanowił o jej powołaniu na stanowisko objęte
konkursem.
Dotychczasowe
osiągnięcia zawodowe Iwony Pasińskiej, jej znajomość specyfiki funkcjonowania
instytucji kultury, a także rekomendacja Komisji Konkursowej wskazują na to, że
jako dyrektor Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego będzie w stanie
zapewnić tej instytucji rozwój oraz odpowiedni nadzór nad organizacją pracy

– podkreśla Marszałek.
Iwona Pasińska ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Łodzi, a
następnie filologię polską ze specjalizacją teatrologiczną na Wydziale
Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W
2013 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Teatr tańca. Doświadczenie
ciała w teatrze współczesnym”, uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie
nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W latach 1989-2008 była
pierwszą solistką Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego. W 1998 roku
została laureatką Medalu Leona Wójcikowskiego dla najwybitniejszego tancerza
młodego pokolenia polskiego baletu. Od 2002 roku zajmuje się kompozycją ruchu,
dramaturgią ekspresji ciała oraz choreografią. Pracowała jako nauczyciel w
Państwowej Szkole Baletowej w Poznaniu, jako wykładowca na Uniwersytecie im. A.
Mickiewicza w Poznaniu, a od 2015 roku związana jest etatem adiunkta z Akademią
Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Jest także współzałożycielką
fundacji Movements Factory Foundation.
Iwona Pasińska została powołana na stanowisko dyrektora
Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego na okres 4 sezonów artystycznych,
tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Anna Parzyńska – Paschke