Protestantyzm w Poznaniu

Spotkanie z Olgierdem Kiecem, autorem właśnie
ukazującej się książki o dziejach poznańskich protestantów odbędzie się już za
tydzień w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
Spotkanie
wydarzy się z okazji wydania przez poznański Instytut Kultury Popularnej książki
Olgierda Kieca pt. „Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku”.  będzie ono po części wykładem autora, czyli dr
hab. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. „500 lat protestantyzmu w Poznaniu
– historia i pamięć, a po części drugiej dyskusją, którą poprowadzi dr hab.
prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Przemysław Matusik.
Dr hab. Olgierd Kiec
Urodził
się w Poznaniu i jest absolwentem historii na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza. W roku 2004 został profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie
jest kierownikiem Pracowni Studiów Niemcoznawczych w Instytucie Politologii UZ.
Jest autorem wielu książek, artykułów i opracowań o dziejach protestantyzmu w
Polsce i na pograniczu polsko-niemieckim, interesuje się również historią,
teorią nacjonalizmu i pamięci zbiorowej, polityką historyczną, a ponadto
przeszłością regionów, zwłaszcza Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Wśród
monografii jego autorstwa wymienić warto: „Protestantyzm w Poznańskiem”
1815-1918 (Warszawa 2001), „Die evangelischen Kichen in der Wojewodschaft
Poznań 1918-1939”
(Wiesbaden 1998). Olgierd Kiec jest też współredaktorem książki „Kościoły,
polityka, historia: ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce
w XX i XXI wieku” (Warszawa 2009).
Podsumowanie:
W
czwartek, 26 listopada 2015, o godz.
18.00
w sali nr 1 Biblioteki Raczyńskich na pl. Wolności 19 w Poznaniu,
odbędzie się spotkanie wokół książki Olgierda Kieca „Historia protestantyzmu w
Poznaniu od XVI do XXI wieku”. Podczas spotkania możliwość jej zakupu w
promocyjnej cenie.
Natalia Mikołajska

Możliwość komentowania została wyłączona.