Słowo na miejscu pierwszym

Półotwarty Festiwal słowa w piosence – „Frazy”
– potrwa od 3 do 7 listopada 2015. Będzie mu towarzyszyć ogólnopolski konkurs
piosenki autorskiej o nagrodę im. Jacka Kaczmarskiego. Zgłaszać można się do 25
października.
Konkurs
Odbędzie
się on w piątek 6 listopada 2015 i jest adresowany zarówno do amatorów, jak i do
profesjonalistów, przy czym swoje w nim uczestnictwo mogą zgłosić soliści i zespoły
muzyczne. Zgłoszenia te wysyłać można do
dnia 25 października 2015
na adres e-mailowy: sekretariat@bracz.edu.pl albo
zwykłą przesyłką pocztową na adres pocztowy:
Biblioteka
Raczyńskich
pl.
Wolności 19
61-739
Poznań
Pula
nagród w pierwszej edycji Konkursu to 15 000,00 zł, przy czym nagroda główna
wynosi 10 000,00 zł. Uwaga! Jury Kon kursu – składają się nań: Jacek Kleyff,
czyli muzyk, autor tekstów i poeta; Krzysztof Gajda, który jest dyrektorem
artystycznym Festiwalu; Jacek Stęszewski, czyli muzyk, poeta i autor tekstów
piosenek; Wanda Wasilewska, która jest dziennikarką radiową prowadzącą audycję
„Piosenka ładnie napisana” i Daniel Wyszogrodzki, czyli dziennikarz
muzyczny, tłumacz tekstów piosenek i musicali – 
przyzna także 1 (słownie: jedną) nagrodę w postaci możliwości
profesjonalnego nagrania trzech piosenek w studiu nagraniowym Polskiego Radia (konkretnie
w poznańskim Radiu ‘Merkury’).
Formularz
zgłoszeniowy i regulamin konkursu można ściągnąć ze strony: http://www.festiwalfrazy.pl/konkurs.
„FRAZY”, czyli po pierwsze treść
W
ezoterycznym Poznaniu, który znany jest wielu osobom również jako miasto
doznań, postanowiono uchwycić ulotne chwile, kiedy to tysięczny tłum spija
słowa z ust wokalisty. łaśnie w ten sposób – posługując się cytatami z
kultowych piosenek „Perfectu”, „Pidżamy Porno”, „Much” i „Paktofoniki” – można
zacząć opowieść o „FRAZACH”, nowym wydarzeniu kulturalnym, które odbywać będzie
się w Poznaniu – jak już wiemy – w dniach 3-7 listopada. Ich organizatorem jest
Biblioteka Raczyńskich, co podkreśla tylko prymat słowa w piosence – Festiwal
ma być świętem jego autorów i słuchaczy, którzy co najmniej na równi z muzyczną
formą cenią sobie literacką treść utworów. Mecenasem „FRAZ” jest PKO Bank
Polski.
„FRAZY”
to przede wszystkim koncerty, ale również dyskusje i spotkania  z wykonawcami, którzy będą opowiadali
publiczności o kulisach swych utworów i tajnikach literackiego warsztatu
piosenkopisarza. „FRAZY” jednak przede wszystkim są konkursem im. Jacka
Kaczmarskiego, który – tak jakby mimochodem – jest również twórcą nazwy
Festiwalu. W swojej piosence pt. „Przechadzka z Orfeuszem” śpiewał on takie
słowa: A ty masz jedną FRAZĄ ogłuchłe
piekło wzruszyć.
Wzywał w ten sposób różnych twórców do używania potęgi
słowa nie tylko na kartach książek, ale również przy akompaniamencie dźwięków.
Gośćmi
pierwszej „FRAZY” będą m.in. Kazik Staszewski, „Pablopavo”, Jacek Kleyff, Filip
Łobodziński i Andrej Chadanowicz z Białorusi. W ich piosenkach można przecież
usłyszeć ponadczasową opowieść o świecie dzisiejszym, wczorajszym, a może nawet
jutrzejszym. W końcu każde pokolenie ma swoje FRAZY…
Bogaty
program – pełen konferencji, warsztatów, spotkań i koncertów – dostępny jest
tutaj. Bezpłatne wejściówki na
wszystkie wydarzenia do odbioru są w budynku Biblioteki Raczyńskich (pl.
Wolności 19), a także w CIM-ie (ul. Ratajczaka 44) od 15 października 2015.
  
Natalia Mikołajska

Możliwość komentowania została wyłączona.